Voortgang KZM

2. Schoorstenen hal 1, centrale, deel werkplaats (1950)

2. Schoorstenen hal 1, centrale, deel werkplaats (1950)