Centrale

2. Noodstroom diesel/generator (gesloopt 1972)

2. Noodstroom diesel/generator (gesloopt 1972)