Centrale

3. Stoomturb./gelijkstroomgen. (gesloopt 1972)

3. Stoomturb./gelijkstroomgen. (gesloopt 1972)