Gieterij
Productieproces
1. Aanvoer vloeibaar zink

1. Aanvoer vloeibaar zink

2. Ontkrassen van houdoven

2. Ontkrassen van houdoven

3. Vloeibaar zink naar gietband 1

3. Vloeibaar zink naar gietband 1

4. Vloeibaar zink naar gietband 2

4. Vloeibaar zink naar gietband 2

5. Einde gietband; afnemen Lingots

5. Einde gietband; afnemen Lingots

6. Stapelen van Lingots (Coen Coenegracht)

6. Stapelen van Lingots (Coen Coenegracht)