1. KZM Bulletin (2)

TEN GELEIDE.
Het ligt in ons voornemen om in ons bedrijf te komen tot de uitgave van een periodiek verschijnend personeelsorgaan voor en door alle werkers, dus zowel voor employés als arbeiders en hun gezinnen.

Klik links in de INDEX op "xxxx t/m yyyy" en maak een keus uit de verschillende nummers!